Bon Bon Stocking

Bon Bon Stocking


Add some fun flair to your holiday mantel this year with our Bon Bon Stocking.

  • 6.75" x 1.75" x 26.50"
  • Made of natural fibers
X